Slimme sloten volgen realtime de stand van rioolafsluiters bij tankputten in de chemie

De slimme oplossingen van IOT Safety Company maken het mogelijk om eenvoudig veiligheidsverbeteringen te realiseren bij bedrijven met verhoogde risico’s.

Conform PGS29 is het de bedoeling dat de stand van afsluiters voor het afvoeren van hemelwater verifieerbaar moet zijn. Bij één van onze klanten hebben wij het nu mogelijk gemaakt om deze stand realtime te volgen en een melding te krijgen wanneer deze langer dan bedoeld open staat. Hiermee weet onze klant zeker dat de afsluiters alleen geopend zijn wanneer dit de bedoeling is.

Artikel PGS29
“De afsluiter bestemd voor het afvoeren van water uit de tankput moet buiten de tankput zijn opgesteld en gesloten worden gehouden, tenzij voor de gecontroleerde afvoer van hemelwater de afsluiter moet worden geopend. Indien de afsluiter uitsluitend bestemd is voor de afvoer van hemelwater, mag deze ook binnen de tankput zijn gesitueerd. De afvoer mag uitsluitend plaatsvinden nadat uit controle is gebleken dat het water betreft dat zich onder normale bedrijfsomstandigheden heeft verzameld in de tankput (drainagewater) en niet meer of anders is verontreinigd dan hierbij mag worden verwacht. De stand van de afsluiter moet ter plaatse verifieerbaar zijn. [vs 4.2.47, PGS 29:2016, 1.1]”

Ook benieuwd wat onze slimme oplossingen voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.