Project Safety 4.0

Hoe kan de veiligheid bij hoog risico bedrijven worden verhoogd, door gebruik te maken van IOT (Internet Of Things)? Deze vraag ligt ten grondslag aan project Safety 4.0.  

Benieuwd naar de volledige beschrijving van project Safety 4.0? Klik hier voor meer informatie!

Project Safety 4.0 wordt mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een subsidie wordt beschikbaar gesteld vanuit de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid (SVO). Zij ondersteunen industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen en die een mogelijke oplossing hebben om de omgevingsveiligheid te verbeteren.